Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

M. Goldschmidt Capital: Virksomheder/investeringer

M. Goldschmidt Capital A/S

Fokus på potentialet

Investeringsselskabet M. Goldschmidt Capital A/S forestår koncernens direkte investeringer i veldrevne mellemstore virksomheder. M. Goldschmidt Capital investerer i danske virksomheder.

Strategien for M. Goldschmidt Capital er baseret på hel eller delvis overtagelse af mellemstore virksomheder med potentiale for videreudvikling og vækst, der blandt andet kan accelereres på basis af aktivt ejerskab og et styrket kapitalgrundlag.

M. Goldschmidt Capital ønsker gerne ejermæssigt partnerskab med den enkelte virksomheds ledelse og nøglemedarbejdere i forbindelse med nye investeringer.

M. Goldschmidt Capitals investeringer foretages med henblik på værdiskabelse og videresalg eller børsnotering.

M. Goldschmidt Capitals interesse omfatter handels- og servicevirksomheder.