Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

Vision

Styrke, vilje, evne

Vækst og optimal udnyttelse af potentialer er omdrejningspunktet hos M. Goldschmidt Holding A/S og koncernens selskaber. Vi investerer i ejendomme, værdipapirer og virksomheder med henblik på at skabe langsigtet, bæredygtig værdiforøgelse.

Vores forretningsfilosofi er symboliseret i koncernens logo med Titanen, der har styrken, viljen og evnen til at bære himmelhvælvingen på sine skuldre. Hos M. Goldschmidt Holding A/S stræber vi efter samme værdier - styrke, vilje, evne.

Med en betydelig finansiel styrke er vores vision at udbygge vore investeringer i ejendomssegmentet og skabe relationer til virksomheder og projekter, hvor vi tillige med vores ledelsesmæssige bidrag kan forstærke en udvikling skabt på et fundament af gensidig respekt og godt købmandskab.