Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

1. december 2015

- Generationsskifte påbegyndt i M. Goldschmidt Holding koncernen
- Ny formand for bestyrelsen, advokat Niels Heering
- Generationsskifte påbegyndt i ledelsen

M. Goldschmidt Holding koncernen, der ejes af stifteren Mikael Goldschmidt, offentliggør i dag, at Mikael Goldschmidt trækker sig som administrerende direktør for i stedet at påtage sig rollen som koncerndirektør med ansvar for de kommercielle aktiviteter. Samtidig hermed udtræder han som medlem af bestyrelsen i koncernens selskaber og erstattes af advokat Niels Heering.

Mikael Goldschmidt: ”Jeg har i 37 år ledet koncernen og er meget stolt af, at det er lykkedes at opbygge en stor og velfungerende koncern med hovedvægt på investeringer i fast ejendom og virksomheder med i dag 1.350 medarbejdere. Jeg finder nu tiden rette til at påbegynde et velplanlagt og velovervejet generationsskifte med respekt for mit stærke ønske om fortsat involvering i koncernens købmandsmæssige forhold. Tiden er nu inde til at overgå til en normal styreform, som vi ser i andre koncerner, og som fremtidssikrer min koncern, og denne proces påbegyndes nu. Det er på denne baggrund, at de her nævnte ændringer gennemføres.”

Nuværende bestyrelsesformand Jørgen Toftegaard fylder snart 70 år og forlader derfor bestyrelsen. Mikael Goldschmidt udtaler i denne forbindelse: ”Jørgen Toftegaard og jeg har haft et mangeårigt fantastisk samarbejde og Jørgen Toftegaard vil fremover være tilknyttet M. Goldschmidt Holding koncernen som særlig rådgiver.

På den baggrund har M. Goldschmidt Holding koncernen fornøjelsen af at oplyse, at advokat Niels Heering fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel pr. 1. december 2015 tiltræder som ny bestyrelsesformand for koncernen. Advokat Niels Heering udtaler: ” Det er med stor glæde, men også ydmyghed, at jeg tager over som bestyrelsesformand i M. Goldschmidt Holding koncernen. Mikael har opbygget en flot virksomhed, som jeg ser frem til at være med til at videreudvikle”. Mikael Goldschmidt tilføjer i den forbindelse ”Jeg er utrolig glad for, at Niels Heering, da jeg spurgte ham, sagde ja til opgaven. Vi har kendt hinanden professionelt i snart 25 år, og Niels Heering er med sin solide baggrund den helt rigtige til at sikre, at koncernens generationsskifte og fremtidige ledelsesform vil fungere optimalt.”

Niels Heering og Mikael Goldschmidt har endvidere besluttet at generationsskifte koncernens bestyrelse med tre nye profiler, hver med deres speciale: Peter Winther (stats.aut. ejendomsmægler / fast ejendom), Jens Peter Toft (finansiering / transaktioner / børsintroduktioner) og Christian Mariager (industriel rådgiver / detailhandel). Nuværende bestyrelsesmedlem Daniel Goldschmidt vil fortsat være Goldschmidt familiens repræsentant i bestyrelsen.

Pr. 1. december 2015 udtræder advokat Steen Raagaard Andersen og Jens-Erik Corvinius af bestyrelsen – Mikael Goldschmidt takker i denne forbindelse for mange års godt samarbejde.

Direktionen i M. Goldschmidt Holding, M. Goldschmidt Ejendomme samt M. Goldschmidt Capital vil udover koncerndirektør Mikael Goldschmidt fremover bestå af direktør Henrik Lid og direktør Søren Bjørn Hansen, der begge har været i koncernen i en længere årrække.

Henrik Lid (f. 1972) er uddannet HD finansiering suppleret med Diplomlederuddannelsen og har været ansat i M. Goldschmidt Holding koncernen siden 1993. Henrik Lid har ansvaret for driften af alle koncernens betydelige ejendomsaktiviteter.

Søren Bjørn Hansen (f. 1972) er uddannet cand.polit suppleret med ophold på Columbia Business School og INSEAD og har været ansat i M. Goldschmidt Holding koncernen siden 2007. Søren Bjørn Hansen har ansvaret for investeringsdispositioner på tværs af koncernens aktiviteter, herunder ejendomme, og M. Goldschmidt Capitals porteføljeselskaber; Aquaporin, Imerco Holding og Danish Aerospace Company.”

M. Goldschmidt koncernens hovedaktivitet består af investeringer i fast ejendom, værdipapirer og virksomheder. Koncernens egenkapital andrager 2,3 mia. kr.

Yderligere oplysninger:

Stifter og ejer Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Bestyrelsesformand Niels Heering, telefon 40 17 75 31.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt