Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

3. februar 2014

Årsrapport for Danish Aerospace Company ApS

Danish Aerospace Company leverer et meget tilfredsstillende resultat

Danish Aerospace Company ApS, et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, offentliggør i dag årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013.

Hovedelementerne er:

  • Danish Aerospace Company realiserede en meget tilfredsstillende driftsindtjening (EBITDA) 9,6 mio. kr.

  • Selskabets nye profil skal sammen med dets avancerede udstyr medvirke til at skabe et endnu stærkere brand inden for rumfartssektoren.

  • Danish Aerospace Company og Aquaporin A/S har etableret joint venture selskabet Aquaporin Space Alliance ApS med henblik på at kommercialisere Aquaporins banebrydende vandrensningsteknologi i samarbejde med ESA og NASA.

Danish Aerospace Company, der bl.a. udvikler rumudstyr for den europæiske rumfartsorganisation ESA og for NASA, realiserede i 2012/2013 en meget tilfredsstillende driftsindtjening (EBTIDA) på 9,6 mio. kr. inklusive engangsudgifter i forbindelse med nyt domicil. Selskabet havde i regnskabsåret en meget tilfredsstillende tilgang af nye kontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter. Herudover forsatte supportaktiviteterne til både ESA og NASAs brug af rumstationen, som er permanent bemandet med seks astronauter. Dette har omfattet både forberedelse og implementering af en række medicinske eksperimenter på astronauterne både før, under og efter deres ophold på rumstationen. Endvidere er der ydet teknisk support til ESA og NASA i forhold til Danish Aerospace Company’ udstyr som befinder sig om bord på rumstationen, hvor det bliver brug regelmæssigt af astronauterne. Online support ydes fra selskabets kontrolrum i Odense med live-forbindelse til rumstationen.

Fælles dansk rumeventyr

Danish Aerospace Company har sammen med Aquaporin A/S etableret et joint venture selskab indenfor rumsektoren under navnet Aquaporin Space Alliance. Det nye selskab vil udnytte og videreudvikle Aquaporin Inside™ teknologien til rumapplikationer til brug for europæiske og amerikanske rumfartsfirmaer og -organisationer såsom ESA og NASA. Aquaporin Inside™ membraner har et stort potentiale inden for det europæiske og amerikanske rumprogram, - primært til bemandede rummissioner i ESA og NASA, samt i den nye og voksende private kommercielle rumfartsindustri i USA.

Nye spændende muligheder

Ledelsens målsætning er at videreudvikle Danish Aerospace Company ved nye generationer udstyr og aktiviteter inden for de forskellige primære produktporteføljer; respiratorisk og kredsløbsfysiologisk overvågningsudstyr, specialiseret motionsudstyr, samt operationel support til implementering af forsøg og overvågning af astronauter i rummet. Kundegrundlaget søges udvidet ved at tiltrække nye kunder i den private rumbranche primært i USA, samt ved at udvikle selskabets aktiviteter og produkter, så de også dækker relaterede synergiområder inden for forsvarssektoren.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt