Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

5. marts 2013

Årsrapport 2011/12 for Imerco A/S

Imerco tilpasser sig og fokuserer på hele værdikæden

Imerco A/S, Danmarks absolut største detailkæde inden for salg af produkter til køkken og bord med 151 egne butikker i hele Danmark, offentliggør årsrapport for 2011/12:

  • Imerco vandt markedsandele, men nettoomsætning faldt til 1,057 mio. kr. Særligt julehandelen i 2011 var vanskelig.
  • Driftsresultatet inklusive omkostninger af engangskarakter var -18 mio. kr., men Imerco realiserede positive pengestrømme fra driften på 40 mio. kr.
  • Imerco overtog aktiemajoriteten i designvirksomheden erik bagger a/s og integrationen heraf forløb meget tilfredsstillende.
  • Imerco’s kundeklub, Imerco+, er vokset til en af Danmarks største kundeklubber med mere end 700.000 medlemmer. Udviklingen er meget tilfredsstillende.
  • Imerco implementerede en række initiativer forud for julehandlen 2012 og indgik samhandelsaftale med Bodum koncernen.
  • Samlet resulterede dette i en tilfredsstillende julehandel på trods af vanskelige markedsforhold. Særligt øgedes salget af egne mærkevarer. God kampgejst i Imerco’s butikker og stor opbakning fra medarbejderne var afgørende for succesen i julen 2012.
  • Imerco’s egenkapital udgør 707 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning, og med en egenkapitalandel på 58 % er Imerco fortsat den stærkest kapitaliserede detailkæde i Danmark inden for salg af produkter til køkken og bord.

Året 2011/12 i hovedtræk

Imerco er Danmarks absolut største detailkæde inden for salg af produkter til køkken og bord med 151 egne butikker fordelt over hele landet samt en webshop.

Imerco realiserede i 2011/12 en omsætning på 1.057 mio. kr. og et EBITDA på -18 mio. kr. inklusive omkostninger af engangskarakter. Selskabet genererede positive pengestrømme fra driften på 40 mio. kr.

I et marked præget af forbrugernes tilbageholdenhed, stor konkurrence og øget prisfokus vandt Imerco markedsandele. For at kunne møde den tilspidsede konkurrencesituation og forbedre bruttoavancen har ledelsen besluttet at øge indkøb via direkte sourcing. Dette er bl.a. sket i form af Imerco’s overtagelse og integration af erik bagger a/s, som har muliggjort at Imerco allerede i sommeren 2012 påbegyndte direkte sourcing af egne mærker ”Cook & Baker” og ”CASA”, der sammen med ”erik bagger” og udvalgte VIP mærkevareleverandører udgør en hjørnesten i Imerco’s strategi. Disse tiltag vil fremover resultere i en højere bruttoavance i takt med de nye produkter indfases.

Imerco lancerede i oktober 2011 kundeklubben Imerco+, som nu er vokset til en af Danmarks største kundeklubber med mere end 700.000 medlemmer. Udviklingen i kundeklubben har været meget tilfredsstillende, og Imerco vil fremadrettet kunne drage stor fordel af den tættere kontakt til kunderne via kundeklubben.

Endelig gennemførte Imerco en række omkostningstilpasninger samt yderligere, der blev implementeret i starten af det nye regnskabsår. Disse tiltag får fuld effekt i det nye regnskabsår.

Den 1. oktober 2012 udnævntes Frederik Brønnum til ny administrerende direktør for Imerco, og i forlængelse heraf foretog den nye ledelse en lang række justeringer til Imerco’s strategi specielt med fokus på varer, sortiment, organisation, IT og personale.

Disse tiltag vurderedes som nødvendige for, at Imerco kunne realisere en tilfredsstillende julehandel 2012, hvilket også blev tilfældet. I den forbindelse udtaler Frederik Brønnum: ”Det har været meget positivt at konstatere så flotte og hurtige resultater af de mange ændringer i måden, vi driver kæden på. Vi har heldigvis mange ventiler, der kan og skal skrues på, så vi kan forbedre os, og må nok erkende, at vi ikke får medvind fra detailmarkedet i nærmeste fremtid. Derfor må vi klare os selv, tilpasse os og primært fokusere på interne forbedringer. Det er i det lys særlig glædeligt, at vi har fået en så god start på det nye år.”

Yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Frederik Brønnum, telefon 43 20 10 00

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt