Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

5. marts 2013

Årsrapport 2011/12 for M. Goldschmidt Holding A/S

Meget tilfredsstillende årsresultat på 151 mio. kr. i 2011/12. Egenkapitalen rundede 2 mia. kr. M. Goldschmidt Holding A/S, der ejes af Mikael Goldschmidt, offentliggør i dag årsrapport for 2011/12. Koncernens hovedaktivitet består af investeringer i ejendomme, værdipapirer samt virksomheder inden for detailhandel og cleantech. Hovedtrækkene fra året der gik, er:

  Årets resultat udgør 151 mio. kr. og er meget tilfredsstillende. Årets overskud kan tilskrives en meget tilfredsstillende udvikling i ejendomsaktiviteterne, hvor porteføljen blev udbygget ved tilkøb af 10 ejendomme. Ejendomsporteføljen leverede på lige fod med tidligere år, meget gode driftsmæssige resultater og lav tomgang.
 • Imerco realiserede ikke et tilfredsstillende resultat, men genererede positive pengestrømme fra driften. Detailmarkedet i Danmark er fortsat præget af forbrugernes tilbageholdenhed, og Imerco implementerede derfor tiltag med henblik på at forbedre Imerco’s driftsindtjening allerede fra indeværende år. På baggrund af en tilfredsstillende julehandel 2012 forventer Imerco, at dette også bliver tilfældet. Imerco er fortsat den stærkest kapitaliserede detailkæde inden for salg af køkkenudstyr og isenkram i Danmark.
 • Aquaporin udvikler sig meget positivt frem mod en global, kommerciel virksomhed forankret i banebrydende innovation. Markedspotentialet for Aquaporin’s revolutionerende, patenterede teknologi er enormt, og selskabet har mange muligheder for at nå kommerciel succes. Aquaporin er i dialog med en række industrielle koncerner om forskellige former for samarbejde med interessante, kommercielle perspektiver.
 • De væsentlige forretningsområder har fået en god start på det nye regnskabsår, og M. Goldschmidt Holding A/S forventer også overskud i 2012/2013.

  Året 2011/12 i hovedtræk

  Nærværende koncern- og årsregnskab dækker perioden fra 1. oktober 2011 til og med 30. september 2012. M. Goldschmidt Holdings samlede aktiver udgør 5.382 mio. kr. og egenkapitalen andrager 2.088 mio. kr. Egenkapitalens andel af balancen udgør 38,8 %. Koncernens kontante bankindeståender og obligationsbeholdning udgør 833 mio. kr.

  Koncernens betydelige ejendomsvirksomhed realiserede i året der gik et meget tilfredsstillende resultat. Ejendomsporteføljen blev udbygget ved tilkøb af 10 ejendomme, og i lighed med tidligere år realiseredes gode driftsmæssige resultater. Koncernen gennemførte en række opkøb i København og omegn omfattende: Bådehavnsgade 38 (København), Enghavevej 40 (København), Frederikssundsvej 62(København), Herstedøstervej 7 (Glostrup), Kamillevej 4 (Kastrup), Livjægergade 17 (København), Marienbergvej 108 (Vordingborg), Stockholmsgade 59 (København), samt Strandvejen 141 og Strandvejen 141A (begge Hellerup). Koncernen frasolgte Herstedøstervej 7 (Glostrup). Efter regnskabsårets afslutning har koncernen købt Kokkedal Slot og solgt Bådehavnsgade 38 (København) og Læhegnet 71-75 (Albertslund).

  Samtidig blev de første 150 ungdomsboliger indrettet i den ombyggede Kgl. Mønt på Amager Boulevard i København afsluttet. Alle færdigbyggede ungdomsboliger er udlejet. De resterende færdigbygges i foråret 2013.

  Herudover er koncernen i den afsluttende dialog med Hillerød Kommune om et større projekt på koncernens grundstykke på 83.000 m2 i bymidten i Hillerød. Det forventes, at Hillerød Kommune vil kunne igangsætte en lokalplan for området, som kan være klar ultimo 2013.

  Koncernens detailhandelsvirksomhed Imerco er Danmarks absolut største detailkæde inden for salg af produkter til køkken og bord med 151 butikker og webshop. Imerco realiserede i året en omsætning på 1.062 mio. kr. og et EBITDA på -27 mio. kr. inklusiv visse nedskrivninger og særlige forhold. Desuagtet er resultatet ikke er tilfredsstillende. Imerco genererede imidlertid positive pengestrømme fra driften på 38 mio. kr.

  Koncernens cleantech virksomhed, Aquaporin, er globalt førende inden for sit felt. Selskabet er i proces med at omstille sig fra en udviklingsvirksomhed til en global, kommerciel virksomhed forankret i banebrydende innovation. Markedspotentialet for Aquaporin’s revolutionerende, patenterede teknologi er enormt, og selskabet har mange muligheder for at nå kommerciel succes. Aquaporin er i løbende dialog med en række, store industrielle koncerner vedrørende forskellige former for samarbejdskonstellationer med interessante, kommercielle perspektiver. Patentsituationen udviklede sig særdeles positivt med godkendelsen af yderligere patenter bl.a. i Kina.

  Forventninger til det nye regnskabsår

  M. Goldschmidt Holding A/S forventer i regnskabsåret 2012/13, dækkende perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2013, at kunne realisere et tilfredsstillende overskud.

  Yderligere oplysninger

  Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt