Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

5. november 2015

Danish Aerospace Company får DI Fyns InitiativPris 2015

Danish Aerospace Company (DAC), et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, får DI Fyns InitiativPris 2015. DI’s initiativpris gives til en mindre eller mellemstor virksomhed, der har skabt grundlag for vækst gennem initiativ og særlig virkelyst. DAC er dermed en af 19 modtagere af DI's regionale initiativpriser, hvor der i januar 2016 kåres en national vinder. Vinderprisen uddeles på DI’s konference for mindre og mellemstore virksomheder i januar 2016.

Rumfart har specielt i 2015 fået stor opmærksomhed i Danmark i forbindelse med Andreas Mogensens tur til Den Internationale Rumstation (ISS). DAC har siden sin start i 1988 gradvist udviklet sig, først med levering af medicinsk udstyr til ESA og siden til NASA. Fra 1993 har firmaets rumcykel fløjet på hver eneste rumfærge i mindst en version, indtil rumfærgens pensionering. Rumcyklerne har endvidere været brugt på den russiske rumstation Mir og i dag på ISS, hvor også Andreas Mogensen benyttede den.

DAC har gennem årene udviklet og fået opsendt fem generationer af lungefysiologisk udstyr, hvoraf to i dag befinder sig på ISS, hvor de benyttes til både grundforskning og overvågning af astronauternes helbred. Til dato har DAC sammenlagt sendt 3,1 ton udstyr ud i rummet.

”Vi er meget stolte over at få DI Fyns InitiativPris 2015. Det er medarbejdernes fortjeneste, da de med deres dygtighed, entusiasme, kreativitet og grundighed er medvirkende til, at vi i over 27 år har kunnet levere pålideligt motions- og medicinsk udstyr til den europæiske rumfartsorganisation ESA og til NASA. Uden medarbejdernes grundige forberedelse og ildhu kunne vi ikke have leveret støtte til den danske astronaut Andreas Mogensen og til en stor del af de mange eksperimenter, som han gennemførte under sine 10 dage i rummet i september måned i år.” – siger CEO Thomas A. E. Andersen.

DAC etablerede i 1993 et teknisk og videnskabeligt kontrolcenter, i daglig tale kaldet USOC for User Support and Operations Center, da man var involveret i rumfærgemissionen D2-Spacelab, ESA-missionen Euromir-95 og den nu pensionerede russiske rumstation Mir. DAC blev derefter udpeget af ESA til at være supportcenter for videnskabelige forsøg med ESA’s lungefunktionssystem (PFS) og bærbare PFS på ISS og har siden 2004 bistået med planlægning, forberedelse og implementering af respirationsfysiologiske forsøg og andre videnskabelige forsøg på ISS for både ESA og NASA.

Senest under Andreas Mogensens tur til ISS var DAC ansvarlig for at supportere fem videnskabelige og et undervisningsforsøg. Dette omfatter bl.a. udvikling af procedurer, eksperimental software, udførelse af referencemålinger på astronauterne før og efter opholdet på ISS, og support ved træningssessioner på ESA’s astronautcenter i Køln. Under missionerne yder DAC operationel support, planlægning, fejlfinding og hurtig analyse af data og reparationsprocedurer om nødvendigt. DAC’s online support til både ESA’s og NASA’s brug af ISS ydes af DAC’s kontrolrum i Odense, som har live lyd-, billed- og dataforbindelse til ISS.

Prisen overrækkes af Christian Møller, formand for DI Fyn, og Odenses borgmester Anker Boye til adm. direktør Thomas A. E. Andersen fra DAC. Prisen betyder, at DAC er en af de 19 kandidater til DI’s nationale initiativpris, der uddeles på DI’s konference for mindre og mellemstore virksomheder i januar 2016.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt