Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

7. marts 2015

Endnu et godt år for Danish Aerospace Company

Danish Aerospace Company ApS, et helejet datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, offentliggør i dag årsrapporten for regnskabsåret 2013/2014. Hovedelementerne er:

  • Danish Aerospace Company realiserede en tilfredsstillende driftsindtjening (EBITDA) på 8,6 mio. kr. og et resultat før skat på 7,5 mio. kr.
  • Det er 10. år i træk, selskabet leverer et stærkt resultat, hvilket demonstrerer dets evne til at tilpasse sig rumsektoren og levere højteknologiske og yderst pålidelige produkter til den bemandede rumfartssektor.
  • Danish Aerospace Company skal i år supporte den danske astronaut Andreas Mogensen, når han til september 2015 skal besøge Den internationale Rumstation i 10 dage.

Danish Aerospace Company havde i regnskabsåret en tilfredsstillende tilgang af nye kontrakter og tillæg til eksisterende kontrakter. I øjeblikket udvikles blandt andet forskellige sæt nyt udstyr for den europæiske rumfartsorganisation ESA. I årets løb er omkring 100 kilo af selskabets medicinske udstyr, bl.a. nyudviklede gasflasker og medicinsk forskningsudstyr, blevet opsendt og er ankommet til Den Internationale Rumstation. Det nye udstyr skal bruges sammen med selskabets allerede opsendte Portable Pulmonary Functional System til gennemførsel af eksperimenter med måling af bl.a. nitrid oxid i rumstationens laboratorium og luftsluse.

Mission Control Odense

Endvidere fortsætter Danish Aerospace Company med at yde teknisk support til ESA og NASA i forhold til selskabets udstyr, som befinder sig om bord på rumstationen, hvor det bliver brugt regelmæssigt af astronauterne. I løbet af det forløbne år er mere end 41 større og 123 mindre forsøgssessioner på rumstationen blevet supporteret af firmaets ingeniører. Supporten er ydet til både eget udstyr og udstyr fra ESA. Sammenlangt har Danish Aerospace Company supporteret 125 timers videnskabelige aktiviteter, som astronauterne i den forgangne periode har gennemført på rumstationen. Online support til både ESA’s og NASA’s brug af rumstationen ydes fra kontrolrummet i Odense, hvor der er live-lyd, billede og data-forbindelse til rumstationen.

Nye spændende muligheder med dansk astronaut

Danish Aerospace Company hjælper også ESA og Danmark med at forberede og implementere en række af de mange aktiviteter og forsøg, som den første danske ESA-astronaut Andreas Mogensen skal lave under sit 10 dages ophold på Den Internationale Rumstation i september 2015.

Endelig er Danish Aerospace Company i gang med at udvikle nyt udstyr og forsøg, som skal bane vejen for fremtidige generationer af rumprodukter inden for motion og vandrensning i rummet.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt