Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

9. februar 2011

En af Kastrups største fly hangarer købt af M. Goldschmidt Ejendomme A/S

En af Kastrup Lufthavns største fly hangarer er netop solgt til M. Goldschmidt Ejendomme

Hangaren blev opført af pastor Eilif Krogager til at servicere hans flyselskab Sterling Airways, der på daværende tidspunkt var et af Europas største charterselskaber. Den samlede opførelsessum var dengang godt kr.150.000.000,00. Hangaren er med sine 12.000 kvm i stand til at betjene 3 store Boeing 767 samtidig.

Hangaren og tilhørende kontorfaciliteter er i dag udlejet til bl.a. Star Air, der er et datterselskab i A.P. Møller-Mærsk koncernen samt til det norske luftfartselskab Norwegian.

Mikael Goldschmidt udtaler: "Ejendommen har vi købt af et konkursbo og med vores investering i fast ejendom i Kastrup Lufthavn, er vi gået lidt ud over vores sædvanlige koncept med hensyn til beliggenhed og ejendomstype, men jeg har dog ikke fraveget vores forretningsperspektiv, idet ejendommen både er udlejet til solide lejere og indeholder attraktive afskrivningsmuligheder. Alt i alt vurderer jeg, at hangaren på bedste vis komplementerer vores flotte portefølje af ejendomme, selv om den nok i forhold til de fleste af vore øvrige ejendomme må betegnes som lidt af "den grimme ælling." Hele hangaren med tilhørende kontorer og værksteder bliver nu istandsat og opgraderet til vores sædvanlige velvedligeholdte standard for koncernens ejendomme.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt