Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

11. august 2015

Danish Aerospace Company tester trådløs teknologi i samarbejde med dansk ESA-astronaut

Danish Aerospace Company, et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, har færdiggjort første eksemplar af et nyudviklet udstyr til opsendelse på Den Internationale Rumstation (ISS). Udstyret er navngivet MobileHR – Mobile Heart Rate/Mobil hjertefrekvens, og skal testes af den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen under hans 10 dages ophold på ISS i begyndelsen af september 2015. Den 2. september 2015 opsendes MobileHR-udstyret til ISS sammen med Andreas Mogensen i rumfartøjet Soyuz-TMA fra Baikonur-rumcenteret i Kasakhstan.

DAC har gennem en årrække produceret udstyr, som anvendes til at undersøge astronauternes helbred og fysiske træning samt til videnskabelige forsøg i rummet. For at kunne evaluere på den fysiske træning af astronauterne, er det vigtigt at have udstyr, som kan foretage pålidelige målinger af fysiologiske data såsom hjertefrekvens. Problemet ved at anvende sensorer med ledninger, som er påsat astronauterne, er at det hæmmer astronauternes bevægelsesfrihed og påvirker målingsresultaterne negativt. Forholdene på rumstationen medfører også, at de nuværende analoge, trådløse sensorer heller ikke er tilstrækkeligt pålidelige. Det nye MobileHR udstyr, som skal testes i september, er et system baseret på digital transmission af data, som kan korrigere for signalrefleksioner og negative påvirkninger fra andre kilder på rumstationen.

Den danske astronaut Andreas Mogensens vil under sit ophold i september 2015 teste en ny hjertefrekvensmonitor og nye pedaler, som direkte måler belastning, på den stationære rumkondicykel CEVIS. CEVIS kondicyklen er ligeledes udviklet af DAC. CEVIS kondicykler har fløjet på alle rumfærger fra 1993 indtil programmet blev lukket ned. Endvidere har de fløjet på den russiske rumstation MIR, og siden år 2000 været anvendt dagligt på ISS. MobileHR hjertefrekvens sensoren sender data ud via både det nuværende analoge system og det nye digitale system. Ved at registrere data fra begge systemer, kan resultaterne sammenlignes direkte med hinanden.

”Ved at have en pålidelig digital og trådløs teknologi kan man i fremtiden udvikle nye bærbare sensorer, som kan registrere endnu flere data. Vi har i en lang årrække udviklet gedigent og pålideligt motionsudstyr til rummet, og dette er en test af dele til vores næste generation af rumudstyr.” siger administrerende direktør Thomas A. E. Andersen.

MobileHR har allerede forladt Odense for at blive opsendt fra Baikonur på det samme russiske rumfartøj Soyuz-TMA, som også den danske ESA-astronaut Andres Mogensen skal flyve med til ISS.

De nye sensorer vil blive anvendt til at forberede allerede eksisterende systemer på ISS, men også fremtidige bemandende missioner vil med fordel kunne gøre brug af de små bærbare og trådløse medico-sensorer.

Danish Aerospace Company ApS er en rumteknologisk virksomhed, som er aktiv inden for avanceret medicinsk udstyr og andre ingeniørområder primært til brug i rummet. Virksomheden har adresse i Odense og er et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, som er ejet af Mikael Goldschmidt.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt