Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

12. marts 2013

M. Goldschmidt overtager Damec Research og har frasolgt ejerinteresse i Innovision

I forbindelse med ejerskiftet ændrer Damec Research navn til ”Danish Aerospace Company”. Thomas Andersen fortsætter som administrerende direktør, og selskabet er nu et fuldt ejet datterselskab i M. Goldschmidt koncernen


Nye visioner og ny ejer af Damec Research

Damec Research, beliggende i Odense, har i snart 25 år været involveret i bemandet rumfart og sendt mere end 2,9 ton udstyr ud i rummet. Det har selskabet gjort dygtigt og med succes.

Damec er i dag et solidt, særdeles profitabelt og veldrevet firma med stor ekspertise inden for medicinsk udstyr og bemandet rumfart, og består af en erfaren gruppe af meget dygtige, dynamiske og loyale medarbejdere.

Ny hovedaktionær

M. Goldschmidt koncernen, der ejes af Mikael Goldschmidt, og som siden 2007 har været minoritetsinvestor i Damec, har netop købt aktiemajoriteten i selskabet. Baggrunden for overtagelsen er bl.a. et ønske fra M. Goldschmidt koncernen om at udnytte identificerede synergier mellem Damec og et af koncernens andre selskaber Aquaporin A/S.

Endvidere har M. Goldschmidt koncernen netop frasolgt koncernens 45% ejerandel i et andet datterselskab, Innovision A/S, til selskabets hovedaktionær.

Rumfartsområdet er i disse år i hastig udvikling; Nye mål for bemandede missioner er på vej som fx til asteroider og Mars, og samtidig begynder private, primært amerikanske firmaer at træde ind på markedet for bemandede- og ubemandede opsendelser. Samlet åbner denne udvikling op for en række nye, spændende forretningsmuligheder for Damec. Hertil kommer, at der også er identificeret forretningsmuligheder for udnyttelse af selskabets kernekompetencer i beslægtede markeder. Damec har konsekvent realiseret yderst tilfredsstillende resultater i M. Goldschmidt koncernens ejertid. Samlet set anser ledelsen de fremadrettede vækstmuligheder som gunstige.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt