Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

14. december 2012

Årsrapport for Aquaporin A/S

Aquaporin gør klar til markedsintroduktion af verdens første biomimetiske membraner til vandfiltrering

Aquaporin A/S offentliggør i dag årsrapporten for regnskabsåret 2011/2012, dækkende perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Hovedelementerne er:

  • Aquaporin Inside™ teknologien blev i årets løb testet med succes hos adskillige industrielle testpartnere over hele verden.
  • Aquaporin har som godkendt leverandør til NASA solgt testmembraner til den amerikanske rumindustri. Baseret på succesfulde test forventes det nu, at NASA vil teste vil Aquaporins membraner i rummet i 2014.
  • Aquaporin konsoliderede sin position som verdens førende udvikler af biomimetiske membraner til vandfiltrering ved nye godkendelser af vigtige patentfamilier bl.a. i Kina.
  • Aquaporins store fremskridt blev hædret af verdenskendte analysefirma Frost & Sullivan’s ”European Award for Technology Innovation 2012”.
  • Partnerskabet med den tyske industrikoncern Membrana GmbH forløb meget tilfredsstillende med opnåelse af alle vigtige milepæle i regi af medfinansieringsaftalen med Fornyelsesfonden
  • Aquaporins samarbejde med førende forskningsinstitutter i Singapore med finansiering fra Singapores regering forløb meget tilfredsstillende.
  • Aquaporin fokuserer nu alle ressourcer på forberedelsen af markedsintroduktion af verdens første kommercielle Aquaporin Inside™ membran i slutningen af 2013.

Året 2011/12 i hovedtræk

Markedsintroduktion

Aquaporin A/S, der er et datterselskab i M. Goldschmidt Holding-koncernen, har i regnskabsåret 2011/2012 videreført udviklingen af Aquaporin Inside™ teknologien med stor succes. Året blev banebrydende for Aquaporin, som gennemførte de første succesfulde, industrielle tests i samarbejde med en række potentielle fremtidige kunder, heriblandt amerikanske NASA.

Administrerende direktør Peter Holme Jensen udtaler: - Vi oplever stor succes hos vores mange testpartnere i Europa, USA og Asien, som leverer værdifuld feedback på de membraner, de tester. Denne feedback bruger vi til at optimere vores produkt og justere membranspecifikationerne i henhold til virksomhedernes individuelle ønsker og behov. Det næste år vil vi fokusere på produktmodning, kunderelationer og videreudvikling af vores banebrydende teknologi.

Aquaporin er i løbende dialog med en lang række industrielle aktører vedrørende forskellige mulige samarbejdskonstellationer. Det er selskabets vurdering, at disse drøftelser vil føre til at en eller flere partnerskabsaftaler indgås i 2013.

Patent- og mærkevareposition yderligere styrket

Patentsituationen har igen udviklet sig særdeles positivt med godkendelsen af yderligere patenter, bl.a. i Kina. Aquaporin A/S ejer nu 28 udstedte patenter i det meste af verden med over 100 godkendte patentkrav.

Opbygning af produktionskapacitet

Med en global beskyttelse af Aquaporin Inside™ teknologien på plads, er der lagt op til, at 2012/13 bliver et transformerende år for Aquaporin, hvor Aquaporin Inside™ teknologien vil blive opskaleret til automatiseret produktion af membraner. Aquaporin investerer derfor i højteknologisk, automatiseret produktionskapacitet til levering medio 2013. Anlægget vil effektivisere membranproduktionen, nedbringe produktionsomkostningerne og sikre en ensartet, høj kvalitet.

Globale ambitioner

Bestyrelsesformand Søren Bjørn Hansen udtaler: - Aquaporin skal bevæge sig fra en R&D udviklingsvirksomhed til en global, kommerciel virksomhed forankret i R&D og banebrydende innovation over de kommende år. Det bliver en stor opgave at løfte, men markedspotentialet for vores revolutionerende, patenterede teknologi er enormt, og vi har mange muligheder for at nå kommerciel succes.

Et led i den globale strategi er aktivering af datterselskabet Aquaporin Asia Pte. Ltd. i Singapore. Mulighederne og betingelserne for at drive udviklingsvirksomhed for et firma som Aquaporin er meget gunstige i Singapore. Herudover er nærheden til de store markeder i Asien inklusiv Indien, Kina og Japan interessant fra et rent forretningsudviklingsperspektiv. Det forventes, at Singapore selskabet er operationelt fra begyndelsen af 2013.

I 2011/2012 realiserede Aquaporin et regnskabsmæssigt underskud (primær drift) på 6,1 mio. kr. (2010/2011: 6,4 mio. kr.), hvilket er som forventet. Selskabets egenkapital udgør 22 mio. kr. Kapitalgrundlaget blev styrket gennem kapitaltilførsel fra hovedaktionæren M. Goldschmidt Holding A/S, og selskabet har modtaget tilsagn fra samme om finansiering for hele regnskabsåret 2012/13.

Aquaporin implementerede et warrantprogram for alle medarbejdere, der medfører, at alle - fra sekretær til chef - nu har en andel af virksomheden. Bestyrelsesformand Søren Bjørn Hansen udtaler i den forbindelse: - Vi fandt medejerskab som den ultimative anerkendelse for en fantastisk indsats af alle Aquaporins ansatte gennem de senere år. Det er de dygtige medarbejdere, der skal få succesen bragt i hus, og når det lykkes, vil alle også drage fordel.

Samlet set var udviklingen i regnskabsåret meget tilfredsstillende.

For yderligere information:

Administrerende direktør Peter Holme Jensen, telefon 82 30 30 82.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt