Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

17. februar 2012

Imerco fortsætter væksten og leverer igen et positivt resultat i et udfordrende marked

Imerco A/S, Danmarks absolut største detailkæde inden for salg af produkter til køkken og bord med 153 egne butikker i hele Danmark, offentliggør årsrapport for 2010/11:

  • Nettoomsætning steg til 1.138 mio. kr. – en samlet vækst på 4 % i forhold til året før.
  • Driftsresultatet (EBITDA) udgjorde 46 mio. kr. og Imerco realiserede et overskud før skat og renteswaps på knap 12 mio. kr.
  • Imerco åbnede 3 nye butikker, totalrenoverede og flyttede 4 eksisterende butikker.
  • Eget centrallager idriftsat, IT-platformen opgraderet og loyalitetsprogrammet Imerco+ lanceret med stor succes.
  • Efter regnskabsårets afslutning har Imerco overtaget 70 % af designvirksomheden erik bagger a/s.

Året 2010/11 i hovedtræk

I regnskabsåret 2010/11 omfattende perioden 1. oktober 2010 – 30. september 2011 har Imerco A/S, der er et 83 %-ejet datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, realiseret en nettoomsætning på 1.138 mio. kr., et driftsresultat på 46 mio. kr. og et overskud før skat og renteswaps på 12 mio. kr.

Konkurrencen på markedet er fortsat intens, og stærk priskonkurrence medførte en lidt lavere bruttoavancemarginal end sidste år.

Året blev på mange måder et omstillingsår, hvor Imerco’s IT-system blev udskiftet med henblik på mere effektiv drift, og eget centrallager blev idriftsat, således at størstedelen af varer i dag leveres direkte via centrallager. Disse omstillinger medførte engangsomkostninger, som har påvirket resultatet i regnskabsåret 2010/11, men medfører samtidig at Imerco er meget bedre rustet til fremtiden bl.a. fra øget egen import, større effektivitet i varehåndteringen, og lavere faste omkostninger fremadrettet.

CEO Villy Gravengaard udtaler: ”Året 2010/11 blev et begivenhedsrigt år for Imerco. Den vækst i omsætningen som virksomheden har oplevet siden foråret 2010 fortsatte på trods af generel tilbageholdenhed i forbruget. Et fokus på stærke mærkevarer til fornuftige priser har skabt grundlaget for væksten. Imerco skal sætte dagsordenen i branchen, og vi vil udbygge vores position som markedsleder og fortsat vinde markedsandele og selvfølgelig forbedre indtjeningen.”

Imerco åbnede 3 nye butikker i henholdsvis Ålborg Storcenter, Lyngby Storcenter og Helsingør Bycenter, mens butikkerne i Frederiksberg Centeret, Fields, Nyborg og Middelfart blev flyttet til bedre lokaler eller ombygget og udvidet.

Væsentlige begivenheder efter regnskabsafslutning

I december 2011 overtog Imerco A/S en kontrollerende aktiepost på 70 % i den danske designvirksomhed erik bagger a/s. Imerco står efter overtagelsen af erik bagger a/s endnu stærkere positioneret, når danske forbrugere skal beslutte, hvor de skal købe designede gaver, glas og porcelæn. Overtagelsen tilfører Imerco særlig knowhow og betydelige kompetencer inden for produktudvikling, som giver nye muligheder og kvaliteter i de fremadrettede bestræbelser på at sikre Imerco det mest attraktive og unikke produktudbud til koncernens mange kunder.

Hovedaktionær og bestyrelsesformand for Imerco A/S, Mikael Goldschmidt, udtaler: ”Omdannelsen af Imerco fra frivillig kæde til kapitalkæde er nu afsluttet. Imerco står stærkere end nogen anden i vores branche og er markant bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer for detailhandlen generelt; Egen logistik, opgraderet IT platform, succesfuld udrulning af Imerco+ og overtagelsen af kontrollen med erik bagger a/s betyder, at Imerco vil kunne drage betydelige fordele ved at overtage en større del af værdikæden, bringe interessante nye produkter til Imerco’s kunder, og derigennem styrke indtjeningen.”

Forventninger til regnskabsåret 2011/12

Imerco vil fortsætte med at optimere det landsdækkende butiksnet ved butiksåbninger, butiksudvidelser og bedre butiksplaceringer og så vil Imerco fremover fokusere målrettet på at styrke og differentiere koncernens markedsposition ved at øge andelen af mærkevarer i eneforhandling samt udvikling af egne varer herunder med særligt fokus på ”erik bagger denmark” og ”Cook & Baker”.

Samlet set har Imerco skabt et solidt fundament for indtjeningsvækst og forøget pengestrøm i 2011/12. Ledelsen forventer et forbedret resultat i regnskabsåret 2011/12.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt