Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

17. december 2012

Aquaporin lander 90 MDKKs projekt med Højteknologifonden

Aquaporin A/S og Højteknologifonden offentliggør i dag nyheden om et tilsagn på 45 millioner DKK til et platformsprojekt med titlen “Industrial Separation and Biosensing Processes inspired by Nature”. Det samlede budget er 90 millioner DKK.

Aquaporin går sammen med de markedsførende industrikoncerner DSS A/S, Arla Foods amba og Dupont samt akademiske partnere i verdensklasse fra de danske universiteter i København, Lyngby og Aalborg, om en platform, der skal styrke selskabets position som verdens førende inden for inden for biomimetiske membraner.

Aquaporins CSO, Claus Hélix-Nielsen, skal lede projektet og er meget tilfreds med de muligheder, dette giver, - Det er vores vision at udnytte de 100% bæredygtige separations- og måleteknikker, som Naturen har udviklet, i en industriel sammenhæng. Platformen vil udforske og demonstrere potentialet i disse førsteklasses teknologier til biomimetiske separations- og måleteknikker i industriel skala.

Platformen vil accelerere Aquaporins udviklingsprojekter til en lang række applikationer, f.eks. reduktion af spildevand, peptidopkoncentrering og produktion af flydende gødning – og på den lange bane bioraffinaderi og drug screening.

Arla Foods er et perfekt eksempel på en industri, hvor Aquaporin Inside™ membranerne kan anvendes. Platformen skal bl.a. undersøge, hvordan man kan reducere indholdet af små organiske molekyler i spildevand fra mejerierne. – Ved at udnytte teknologien på mejeriernes procesvandstrømme vil vi mindske belastningen på vandrensningsanlæggene betragteligt, fortæller Thorfinn Thordarson, Senior Project Manager i Arla Foods amba. Aquaporin Inside™ membranerne vil ikke alene forbedre kvaliteten af ekstraheret vand men også reducere omkostningerne ved udvinding af vand.

For Peter Holme Jensen, Adm. Direktør i Aquaporin, kommer godkendelsen af projektet på et meget belejligt tidspunkt, da selskabet er på vej mod industriel produktion af sin første generation Aquaporin Inside™ membraner. – Vi ser Aquaporin som et potentielt Novozymes inden for vand, da vores produkt har et enormt kommercielt potentiale. Vores langsigtede mål er at blive den globale markedsleder inden for biomimetik; intet mindre. Anerkendelsen fra Højteknologifonden betyder, at vi kan hente nye hjerner og arbejdskraft om bord på vores interne team af eksperter, og vi vil drage stor fordel af de meget professionelle og erfarne projektpartnere i platformssamarbejdet i de kommende år. Vi ser virkelig frem til at udforske separations- og måleteknikområdet sammen.

Om Aquaporin A/S

Aquaporin er en dansk cleantech virksomhed dedikeret til at revolutionere vandrensning ved hjælp af industriel biotek. Aquaporin har udviklet den unikke, revolutionerende Aquaporin Inside™ teknologi, der anvendes til at filtrere vand ved at genbruge naturens egen metode. Målet er at udvikle, producere og markedsføre Aquaporin Inside™ teknologien til fremstilling af rent vand til industriel anvendelse samt til afsaltning af havvand. Aquaporin er en virksomhed i M. Goldschmidt Holding koncernen.

Om Højteknologifonden

Højteknologifonden tilbyder virksomheder og universiteter risikovillige investeringer og rammer til at føre gode idéer ud i livet. Højteknologifondens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i det danske samfund ved at investere risikovilligt i markante højteknologiske projekter og platforme, som gør det muligt at gennemføre fremsynede initiativer med resultater, som skaber værdi for de deltagende parter og Danmark.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt