Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

19. januar 2011

Årsrapport for erik bagger as

erik bagger as realiserede vækst og markante forbedringer i 2009/10 – ny offensiv vækststrategi iværksat

erik bagger as, der er en førende dansk designvirksomhed inden for salg af glas, porcelæn og gaveartikler til specialhandlen i Danmark og udlandet, offentliggør årsrapport for 2009/10:

  • Nettoomsætningen i året steg med 7 %. Der er i året blevet lanceret en række nyheder med stor salgseffekt og eksporten til specielt Norge har haft en særdeles tilfredsstillende udvikling.
  • Driftsindtjeningen blev forbedret med 6 mio. kr. til -2 mio. kr. i forhold til sammenlignelig periode året før. Forbedringen er skabt gennem øget omsætning, højere bruttoavance og lavere omkostninger, og vil yderligere forbedres i det igangværende regnskabsår.
  • Ny strategiplan er vedtaget, og der er sikret kapital til gennemførelsen af en ny, meget offensiv vækststrategi.

Året 2009/10 i hovedtræk

erik bagger as, der er et 70 % ejet datterselskab i M. Goldschmidt Holding-koncernen, realiserede i 2009/10 en omsætningsvækst på 7 % - væsentlig over den totale markedsvækst.

erik bagger as har iværksat en ny offensiv strategiplan for virksomheden og sikret kapitalen til denne via tilsagn fra moderselskabet M. Goldschmidt Holding A/S. Udgangspunktet for strategien er, at erik bagger-brandet er i fortsat vækst, og at dets potentiale langt fra er fuldt udnyttet. Den nye strategi sigter på at skabe markant omsætnings- og indtjeningsvækst i både ind- og udland i de kommende tre år drevet af innovation og designs frembragt af Erik Bagger og andre, kendte designere.

Driftsindtjeningen (EBITDA) var på trods af en meget væsentlig forbedring -2 mio. kr. Om end der forventes et beskedent, positivt driftsresultat for 2010/11 grundet et højt investeringsniveau, er det først i 2011/12, at de væsentlige økonomiske effekter af den nye strategi vil få fuld effekt på virksomhedens driftsindtjening.

img1

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt