Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

20. september 2012

Aquaporin dokumenterer teknologisk gennembrud i videnskabelige publikationer

Aquaporin Inside™ teknologien har gennem de seneste 12 - 18 måneder oplevet et videnskabeligt og udviklingsmæssigt gennembrud, der klart beviser potentialet for aquaporinbaseret vandbehandling, og at teknologien i dag er på vej mod markedet indenfor flere industrielle anvendelser. Aquaporin Inside™ teknologien er udviklet i samarbejde med Singapore Membrane Technology Center (SMTC) med økonomisk støtte fra the Environment and Water Industry (EWI) Programme I Singapore og er i dag fuldt patenteret og beskyttet af Aquaporin A/S og Aquaporin Asia Pte Ltd. Teknologien er nu også ved at blive dokumenteret i flere videnskabelige peer-reviewed tidsskrifter.

De to internationale videnskabelige tidsskrifter Journal of Membrane Science og Desalination anerkender Aquaporin Inside™ teknologien i form af to peer-reviewed artikler, som er skrevet af forskere fra SMTC og Aquaporin A/S. I en tredje artikel præsenteret på The International Conference on Environmental Systems (ICES) demonstrerer forskere fra NASA - Johnson Space Center, Huston, Texas, USA, hvorledes Aquaporin Inside ™ teknologien har potentiale til at kunne benyttes til at rense vand til brug for køling af astronauters rumdragter.

Artiklen i Journal of Membrane Science beskriver, hvorledes den patentbeskyttede membran er opbygget, og demonstrerer en saltafvisningsgrad på ~97% i omvendt osmose. Dette er sammenligneligt eller højere end andre membraner, testet i samme forsøgsopstilling. Der vil derfor også kunne forventes endnu højere saltafvisningsgrad, når membranerne indarbejdes i industrielle moduler. Artiklen beskriver videre, at Aquaporin Inside™ membranen har en 40% højere vandtransport end kommercielt tilgængelige membraner til afsaltning af brakvand, og ca. 10 gange højere vandtransport sammenlignet med membraner til afsaltning af havvand. Artiklen i Desalination beskriver hvorledes Aquaporin Inside™ teknologien adskiller sig fra andre biomimetiske membrandesigns som alle stadig er på forsøgsstadiet og vanskeligt skalerbare.

Forskerne fra NASA Johnson Space Center konkluderer i deres artikel, at med ophøret af rumfærge-missionerne, den næsten uoverkommeligt store omkostning forbundet med at levere vand til ISS kun til brug for rumdragtskølingsæt, det aldrende ISS vandforsyningssystem og den store følsomhed overfor urenheder i kølevandet til rumdragterne, er en metode til at skaffe rent vand til en overkommelig pris bydende nødvendig. Forskerne viser Aquaporin Inside™ teknologiens potentiale, og konkluderer, at teknologien, såfremt den videreudvikles, kan blive den omkostningseffektive kilde til ultrarent vand, som er nødvendig for at sikre USA's evne til fortsat at kunne have astronauter på rumvandring i form af extra-vehicular activity.

På Aquaporins hjemmeside er der links til de tre publikationer. For yderligere oplysninger, eller hvis man ønsker at drøfte mulighederne for at indgå videnskabelige samarbejder, kan CSO Claus Hélix-Nielsen kontaktes på chn@aquaporin.dk eller telefon 27 10 20 76.

For yderligere oplysninger:

CEO Peter Holme Jensen, Aquaporin A/S, telefon 82 30 30 82.

Om Aquaporin A/S

Aquaporin er en dansk cleantech virksomhed dedikeret til at revolutionere vandrensning ved hjælp af industriel biotek. Aquaporin har udviklet den unikke, revolutionerende Aquaporin Inside™ teknologi, der anvendes til at filtrere vand ved at genbruge naturens egen metode. Målet er at udvikle, producere og markedsføre Aquaporin Inside™ teknologien til fremstilling af rent vand til industriel anvendelse samt til afsaltning af havvand. Aquaporin er en virksomhed i M. Goldschmidt Holding koncernen.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt