Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

21. august 2015

Det danske firma Aquaporin Space Alliance ApS tester Aquaporin Inside® vandrensningsmembran på rumstation med dansk ESA-astronaut

Aquaporin Space Alliance ApS, et joint venture mellem Aquaporin A/S og Danish Aerospace Company (DAC), tester Aquaporin Inside® teknologi i rummet for første gang. Testen af de nye Biomimetic vandfiltreringsmembraner skal udføres af den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen under hans 10 dages ophold på den internationale rumstation (ISS) i begyndelsen af september 2015. Den 2. september 2015 opsendes testudstyret ”AquaMembrane”, indeholdende Aquaporin Inside® membraner, til ISS sammen med Andreas Mogensen i rumfartøjet Soyuz fra Baikonur-rumcenteret i Kasakhstan.

Aquaporin Space Alliance ApS (ASA) har sammen med forskere fra NASA Ames forskningscenter i Californien udviklet det testudstyr, som den danske astronaut Andreas Mogensen vil anvende til test af Aquaporin Inside ® membraner i rummet.

Tre identiske sæt af dette testudstyr skal anvendes til at teste membraner på ISS. Testarbejdet udføres ved at Andreas Mogensen får udleveret 3 poser med 300 ml spildevand fra rumstationens vandgenvindingssystem. Aquaporin Inside ® membraner vil blive anvendt til at filtrere indholdet af de tre poser. "Forsøget i rummet er vigtig i forhold til udvikling af den internationale rumstations respirationssystem, som gør mennesker i stand til at udforske vores solsystem i fremtiden. Brugen af Aquaporins biometriske membraner er et vigtigt skridt i udviklingen af syntetisk, biologisk materiale, som forbedrer respirationssystemernes ydeevne og driftssikkerhed og samtidig integrerer viden fra ca. en milliard år af jordens evolution." - siger Michael Flynn fra NASA Ames forskningscenter i Californien.

De patenterede membraner bruger aquaporin molekyler til at transportere vand igennem membranerne. Aquaporiner er et af naturens egne filtre og sørger for en hurtig og selektiv transport af vand. Vigtigheden af aquaporiner i den menneskelige organisme er mest udtalt i nyrerne, hvor ca. 150-200 liter vand hver dag genoptages fra urinen. Aquaporin Inside® membraner er hule fibermembraner med et virksomt område på 116 cm2. ”Det faktum at vi nu er klar med vores nyskabende Aquaporin Inside® teknologi med henblik på test i rummet åbner også op for utallige muligheder for at anvende denne teknologi på jorden. Aquaporin membraner vil fremadrettet blive markedsført som Aquaporin Inside® teknologi i tæt samarbejde med vores nuværende og fremtidlige strategiske og kommercielle partnere til forskellige anvendelsesmuligheder på jorden. Vi er klar til affyring og ser frem til at nå stjernerne. ” – siger administrerende direktør hos Aquaporin, Peter Holm Jensen.

Efter udført testarbejde vil Andreas Mogensen indsamle en prøve fra hver af de tre membran set. Disse prøver vil blive klargjort, så de kan returneres til jorden sammen med en prøve af ikke filteret spildevand fra ISS. Efter tilbagekomst til jorden med et senere rumfartøj vil de fire prøver blive grundigt analyseret. ”Vores ultimative succeskriterie er at Aquaporin Inside® kan indgå i ISS’ vandgenvindingssystem og erstatte de nuværende multi-filtreringssystemer på ISS, som er meget tunge og kræver hyppige udskiftninger. Endvidere kan Aquaporin Inside® membraner ligeledes anvendes i fremtidige vandgenvindingssystemer på bemandede rumfartøjer til Mars.” – siger administrerende direktør hos ASA, Thomas A. E. Andersen.

AquaMembrane udstyret, indeholdende Aquaporin Inside® membraner, har allerede forladt Odense for at blive opsendt fra Baikonur på det samme rumfartøj Soyuz-TMA, som også den danske astronaut Andreas Mogensen skal flyve med til ISS.

Aquaporin Space Alliance ApS er et joint venture mellem:

Aquaporin A/S er en global cleantech virksomhed med adresse i København. Aquaporin er dedikeret til at revolutionere måden hvorpå man vandrenser ved hjælp af industriel biotekteknologi og -knowhow. Strategien er at udvikle Aquaporin Inside® teknologi, som er i stand til at adskille og rense vand fra alle former for væsker. er Aquaporin er et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, som er ejet af Mikael Goldschmidt. (www.aquaporin.dk)

Danish Aerospace Company ApS er en rumteknologisk virksomhed, som er aktiv inden for avanceret medicinsk udstyr og andre ingeniørområder primært til brug i rummet. Virksomheden har adresse i Odense og er et datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, som er ejet af Mikael Goldschmidt. (www.danishaerospace.com)

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt