Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

23. januar 2014

Aquaporin på vej i automatiseret industriel produktion

Aquaporin A/S offentliggør i dag årsrapporten for regnskabsåret 2012/2013, dækkende perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Hovedelementerne er:

  • Aquaporin har succesfuldt opskaleret produktionen af Aquaporin Inside(tm) teknologien til en automatiseret rulle-til-rulle produktion
  • Aquaporin Inside(tm) teknologien blev i årets løb testet i diverse vandrensningsapplikationer i samarbejde med et større antal potentielle fremtidige industrielle kunder over hele verden
  • Aquaporin etablerede i samarbejde med Danish Aerospace Company selskabet Aquaporin Space Alliance (ASA)
  • Datterselskabet Aquaporin Asia Pte. Ltd. i Singapore påbegyndte udviklingsaktiviteter i Singapore
  • Aquaporin konsoliderede sin position som verdens førende udvikler af biomimetiske membraner til vandfiltrering ved nye godkendelser af vigtige patentfamilier i bl.a. Kina, Canada og Japan
  • Partnerskabet med den tyske industrikoncern Membrana GmbH forløb meget tilfredsstillende med opnåelse af alle vigtige milepæle i regi af medfinansieringsaftalen med Markedsmodningsfonden
  • Aquaporin fokuserer nu alle ressourcer på forberedelsen af markedsintroduktion af verdens første kommercielle Aquaporin Inside(tm) membran i slutningen af 2014

Året 2012/2013 i hovedtræk

Markedsintroduktion

Aquaporin A/S, der er et datterselskab i M. Goldschmidt Holding-koncernen, har i regnskabsåret 2012/2013 succesfuldt opskaleret produktionen af Aquaporin Inside(tm) teknologien til en automatiseret rulle-til-rulle produktion. Den første pilotproduktionslinje blev leveret i slutningen af regnskabsåret og bliver indkørt i første del af regnskabsåret 2013/2014.

Aquaporin Inside(tm) teknologien blev testet i en lang række vandrensningsapplikationer i samarbejde med et større antal potentielle fremtidige industrielle kunder over hele verden. Aquaporin forventer at disse tests vil føre til etableringen af langsigtede kunderelationer såvel som strategiske partnerskabs- og samarbejdsaftaler med udvalgte globale partnere.

Aquaporin etablerede joint venture selskabet Aquaporin Space Alliance (ASA) i samarbejde med Danish Aerospace Company med henblik på at kommercialisere Aquaporin Inside teknologien i forbindelse med diverse rumfartsaktiviteter, og er et eksempel på implementering af denne forretningsmæssige strategi, hvor teknologien kommercialiseres gennem aftaler med udvalgte kommercielle partnere. Aquaporin Space Alliance forventer at indgå den første aftale med et verdensførende rumagentur i 2014.

Aktiviteterne i datterselskabet Aquaporin Asia Pte. Ltd. i Singapore, blev igangsat i 2013 og er første skridt i internationaliseringen af Aquaporin gruppen. Aktiviteterne i Singapore er koncentreret om færdigudvikling af reverse osmosis Aquaporin Inside membraner og opbygning af kundenetværk i hele Asien. Indsatsen ledes af Aquaporin i Danmark.

Administrerende direktør Peter Holme Jensen udtaler: - Vi investerede i vores første højteknologiske, automatiserede produktionsanlæg, som vil effektivisere membranproduktionen og nedbringer produktionsomkostningerne meget betydeligt. Samtidig har vi den globale beskyttelse af Aquaporin Inside(tm) teknologien på plads.

Aquaporin vil være klar til markedsintroduktion af Aquaporin Inside(tm) teknologien i regnskabsåret 2013/2014, og vi er allerede nu i dialog med mange potentielle kunder.

Patent- og mærkevareposition yderligere styrket

Patentsituationen i Aquaporin A/S har udviklet sig særdeles positivt med godkendelsen af yderligere patenteri bl.a. Kina, Canada og Japan. Aquaporin A/S ejer nu 42 udstedte patenter i verden. Der blev også indsendt nye patentfamilier, hvilket sikrer Aquaporin Inside(tm) teknologien global beskyttelse i årtier fremadrettet.

Styrket teknologiplatform

Den fremtidige teknologiske udvikling er blevet sikret i en 4-årig periode gennem etableringen af Højteknologifondsplatformen IBISS (Industrial Biomimetic Separation and Sensing) med et samlet budget på 90 millioner DKK.

Aquaporin har i Højteknologifondsprojektet dannet partnerskab med markedsførende industrikoncerner som DSS A/S, Arla Foods amba og DuPont, samt akademiske partnere i verdensklasse fra de danske universiteter i København, Lyngby og Aalborg, om en teknologiplatform, der vil yderligere styrke Aquaporins position som verdensførende inden for biomimetisk membranudvikling.

Kommercielle ambitioner

Ledelsen vil i regnskabsåret 2013/2014 fortsætte den overordnede målsætning om at udvikle Aquaporin A/S fra en udviklingsvirksomhed til en ekspansionsorienteret, kommerciel virksomhed.

Bestyrelsesformand Søren Bjørn Hansen udtaler: - Aquaporin begynder nu at tage form af en global, kommerciel virksomhed forankret i R&D og banebrydende innovation.

Selskabet har fortsat udfordringer forude, men der er ikke længere tvivl om, at markedspotentialet for teknologien er helt ekstraordinært, og vi modtager løbende interessetilkendegivelser fra potentielle kunder over hele verden med ønske om dialog og samarbejde. Vi forventer, at 2013/14 bliver banebrydende for selskabets kommercielle udvikling.

Hovedtal

I 2012/2013 realiserede Aquaporin et regnskabsmæssigt underskud som følge af den igangværende forsknings- og udviklingsaktivitet på 10,5 mio. kr. (2011/2012: 6,1 mio. kr.). Aquaporins egenkapital udgør 23,5 mio. kr. og kapitalgrundlaget blev styrket gennem kapitaltilførsel fra hovedaktionæren M. Goldschmidt Holding A/S.

Samlet set var udviklingen i regnskabsåret meget tilfredsstillende.

Aquaporin har modtaget tilsagn fra M. Goldschmidt Holding A/S om finansiering for hele regnskabsåret 2013/2014.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt