Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

28. september 2011

Alt udlejet i Klosterparken i Ringsted

M. Goldschmidt koncernen overtog i 2009 ejendomskomplekset Klosterparken i Ringsted med 310 lejligheder ved det, der blev benævnt Danmarks største tvangsauktion. Dengang var 140 boliger ledige med uetablerede fællesområder. Siden overtagelsen har koncernen investeret massivt i Klosterparken til bl.a. nye vinduer, nye døre, alle små og store legepladser, swimmingpool med omklædningsbygning, petanque bane, ny beplantning, sti anlæg og terrasser med grillpladser. I dag bor der ca. 1.000 mennesker i Klosterparken, hvoraf ca. halvdelen er lokale. Så efter en ihærdig indsats er der meget, der tyder på, at målet om at udvikle Klosterparken i Ringsted til en af Danmarks mest eftertragtede boligkvarterer er nået.

I dag er Klosterparken fuldt udlejet med en stadig voksende venteliste, og det er en fornøjelse for os at færdes på ejendommen og få positive tilkendegivelser fra både børn og forældre, der bor der og fra naboer, som også har stor glæde af de attraktive fællesområder.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt