Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

29. februar 2016

Endnu et godt år for Danish Aerospace Company

Danish Aerospace Company ApS, et helejet datterselskab i M. Goldschmidt Holding koncernen, offentliggør i dag årsrapporten for regnskabsåret 2015. Hovedelementerne er:

  • - Danish Aerospace Company realiserede en tilfredsstillende driftsindtjening (EBITDA) på 5,1 mio. kr. og et resultat før skat på 3,5 mio. kr.
  • - Det er 11. år i træk, selskabet leverer et overskud, hvilket viser at dets højteknologiske og yderst pålidelige produkter inden for den bemandede rumfartssektor er værdsat i både ESA & NASA.
  • - Danish Aerospace Company supportede i 2015 det yderst vellykkede besøg af de den danske astronaut Andreas Mogensen på Den internationale Rumstation i 10 dage.

DAC havde en tilfredsstillende tilgang af nye kontrakter, forlængelser og tillæg til eksisterende kontrakter. I øjeblikket udvikles blandt andet flere forskellige sæt nyt udstyr for den europæiske rumfartsorganisation ESA. I årets løb er omkring 73 kilo af selskabets medicinske udstyr blevet opsendt til Den Internationale Rumstation på otte forskellige opsendelser.
DAC har i årets løb gennemført Preliminary Design Review på Exoskeleton robotarmen, som selskabet udvikler for ESA. Selskabet har supportet den første brug i rumstationens laboratorium og luftsluse af Portable PFS (Pulmonary Functional System) sammen med det nye Airway Monitoring udstyr til måling af bl.a. nitrid oxid. Endvidere fortsatte DAC med at yde teknisk support til ESA og NASA i forhold til selskabets øvrige udstyr, som befinder sig om bord på rumstationen.

Vellykket dansk besøg på rumstationen ISS

I september 2015 supportede DAC fra kontrolrummet i Odense den første danske ESA-astronaut Andreas Mogensens aktiviteter under hans 10 dage lange ophold i rummet og på den internationale rumstation. Undervejs supportere ansatte fra DAC fem videnskabelige forsøg og en undervisningsaktivitet gennemført af Andreas Mogensen. Ikke blot selskabet, men også bemandet rumfart generelt og den danske deltagelse i ESA programmet fik stor mediebevågenhed i ugerne før, under og efter missionen. To af de forsøg som Andreas Mogensen gennemførte var specialudviklet af DAC. Disse forsøg forventes at bane vejen for nye kontrakter hos bl.a. NASA.

DAC er også ved at udvikle nyt udstyr, som skal bane vejen for fremtidige generationer af produkter til effektiv monitorering af astronauter og rumturister samt produkter til motionering og vandrensning i rummet.