Grønningen 25
1270 København K
Tlf. 33 63 09 00
Fax 33 63 09 29

29. maj 2015

Årsrapport 2013/14 for M. Goldschmidt Holding A/S

M. Goldschmidt koncernens resultat før skat steg til 120 mio. kr.

M. Goldschmidt Holding A/S, der ejes af Mikael Goldschmidt, offentliggør i dag Årsrapport 2013/14 dækkende perioden fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014.

M. Goldschmidt koncernens hovedaktivitet består af investeringer i fast ejendom, værdipapirer og virksomheder. Hovedtrækkene i årsrapporten er:

  • Koncernens resultat før skat steg til 120 mio. kr.
  • Koncernens egenkapital steg til 2.319 mio. kr. Koncernens aktiver udgør 5.417 mio. kr., hvoraf likvid- og værdipapirbeholdning andrager 765 mio. kr.
  • Solvens steg til 42,8%.
  • Datterselskabet M. Goldschmidt Ejendomme realiserede et solidt overskud på trods af kursreguleringer på prioritetsgæld og opstartsomkostninger på Kokkedal Slot Copenhagen.
  • Datterselskabet Aquaporin blev kåret som Europas mest innovative virksomhed blandt små og mellemstore virksomheder af De Europæiske Patentmyndigheder og indgik vigtig strategisk samarbejdsaftale med kinesiske partnere.
  • Datterselskabet Danish Aerospace Company realiserede endnu engang et solidt overskud.
  • Datterselskabet Imerco udviklede sig positivt og realiserede et stort overskud.

Ejer og adm. direktør Mikael Goldschmidt udtaler: ”Jeg er samlet set tilfreds med resultatet, når henses til, at egenkapitalen i det aflagte regnskab voksede med hele 183 mio. kr. til 2.319 mia. kr. Vores solvens udgør 42,8%, og udgør et solidt fundament at stå på! Med hensyn til det igangværende år 2015 har vi fremdrift og styr på alle vor vigtigste forretningsområder og ser meget positivt på vore muligheder for at skabe et godt resultat for 2015.”

Koncernen beskæftiger i dag godt 1.300 medarbejdere og forventer at øge arbejdsstyrken i 2015.

Segmentoplysninger

M. Goldschmidt Ejendomme

Datterselskabet M. Goldschmidt Ejendomme udbyggede sin markante position i ”Den Gyldne Trekant” i København K ved erhvervelsen af ”Trekronergården” beliggende Grønningen 15 / Poul Ankers Gade 2 / Jens Kofods Gade 1 / Store Kongensgade 124-126. Koncernens anlægsportefølje i hjertet af København udgør herefter mere end 40.000 m2. Herudover blev primært ejendomsbesiddelserne i Hellerup udbygget, mens en række mindre ejendomme blev afhændet.

Kokkedal Slot Copenhagen blev optaget i ”Small Luxury Hotels of the World” og med etableringen af ”Kokkedal Slot Spa by Sodashi” har Kokkedal Slot Copenhagen etableret sig som et at landets førende luksushoteller.

M. Goldschmidt Ejendomme realiserede et tilfredsstillende resultat før skat på 129 mio. kr. på trods af kursreguleringer på prioritetsgæld på -45 mio. kr. og opstartsudgifter på Kokkedal Slot Copenhagen.

Hillerød projektet

På koncernens grundstykke på 88.000 m2 i Hillerød bymidte var det oprindelig meningen at opføre et storcenter, men efter at der blev skabt usikkerhed om, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre den nødvendige lokalplan, besluttede koncernen at droppe storcenteret til fordel for et storstilet boligprojekt. Et stort flertal i byrådet besluttede i begyndelsen af 2015 at igangsætte lokalplanarbejdet for boligprojektet med henblik på at nå frem til en endelig, godkendt lokalplan primo 2016.

Aquaporin

Datterselskabet Aquaporin realiserede et regnskabsmæssigt underskud på 7,8 mio. kr., som følge af igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter. Aquaporins egenkapital udgjorde ved årets udgang 107,3 mio. kr.

Selskabet gjorde store fremskrift i året, og indgik væsentligst det første store, kommercielle strategiske partnerskab med to kinesiske partnere. Den samlede transaktion i forbindelse med denne aftale beløb sig til 150 millioner kroner, og som en del af aftalen blev de kinesiske partnere minoritetsaktionærer i Aquaporin. Herudover blev patentporteføljens styrke anerkendt af De Europæiske Patentmyndigheder, hvor Aquaporin blev tildelt ”European Inventor Award 2014” og kåret som den mest innovative virksomhed i Europa blandt små og mellemstore virksomheder.

Efter regnskabsårets afslutning har Danica Pension foretaget en tre-cifret millioninvestering i Aquaporin og er blevet mindretalsaktionær i Aquaporin.

Danish Aerospace Company

Datterselskabet Danish Aerospace Company realiserede en driftsindtjening på 8,6 mio. kr. og et tilfredsstillende resultat før skat på 7,5 mio. kr. Det er 10. år i træk, at selskabet leverer et stærkt resultat, hvilket demonstrerer dets evne til at tilpasse sig rumsektoren og levere højteknologiske og pålidelige løsninger til rumfartssektoren.

Danish Aerospace Company hjælper i øjeblikket ESA og Danmark med at forberede en række af de mange aktiviteter, som den danske ESA-astronaut Andreas Mogensen skal lave under sit 10 dages ophold på Den Internationale Rumstation i 2015.

Imerco

Datterselskabet Imerco realiserede en nettoomsætning på 1.457 mio. kr., en driftsindtjening på 139 mio. kr. og et tilfredsstillende resultat før skat på 89 mio. kr.

Imercos udvikling var gennem hele 2014 positiv med løbende, markante driftsforbedringer måned for måned. Resultatet er tilfredsstillende og særligt tilfredsstillende er det, at forbedringerne er opnået i et fortsat meget konkurrencepræget marked. De seneste års tilpasninger i Imercos strategi og organisation med henblik på at øge bruttoavancen og reducere omkostningerne har båret frugt og resulteret i en markant forbedret indtjeningsevne og styrkelse af Imercos position som Danmarks førende isenkræmmerkæde.

Forventninger til 2015

M. Goldschmidt Holding A/S forventer et overskud i 2015. Samtlige af koncernens forretningsområder har fået en god start på det nye regnskabsår.

Yderligere oplysninger

Ejer og administrerende direktør Mikael Goldschmidt, telefon 33 63 09 00.

Øvrige nyheder

Tilbage til oversigt